Obavijest proizvođačima krumpira i rajčice 20.06.2014.

Od  početka idućeg tjedna meteorolozi najavljuju povremene pljuskove za veći dio tjedna. Prije najavljenih oborina krumpir i rajčicu je potrebno zaštiti od  plamenjače (Phytophtora infestans ) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

U zaštiti koristiti jedan od fungicida:  Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Caiman WP, Cadillac 80 WP; Daconil 720 SC; Electis WG ;  Antracol combi WP 76 (samo u krumpiru); Bakreni Antracol WP -63; Aviso DF(samo u krumpiru); Polyram DF 66,75; Infinito (samo u krumpiru); Equation PRO, Melody  duo WP 66,77.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira i rajčice od bolesti koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

 
dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis