Obavijest proizvođačima krumpira 20.06.2014.

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira od plamenjače prošlo je 10 dana. U tom periodu pale su znatne količine oborina, a kroz naredni period najavljeno je promjenjivo vrijeme pa će vladati povoljni uvjeti za širenje bolesti u nasadu krumpira  

Potrebno je ponoviti zaštitu krumpira koristeći jedan od slijedećih fungicida: Acrobat MZ, Infinito, Melody Duo WP 66,75, Daconil 720 SC, Electis WG, Antracol combi WP 76, Bakreni Antracol WP -63, Equation PRO (0,4 kg/ha).

Napominjemo da obavezno prije primjene sredstva pročitate priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis