Obavijest proizvođačima graška 20.06.2014.

Vlažno vrijeme pogoduje razvoj pepelnice na grašku (Erysiphe pisi var.pisi).  Za preventivnu zaštitu prije najavljenih oborina za početak idućeg tjedna preporuča se primjena jednog od pripravaka na osnovi sumpor: Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kvašljivi sumpor, Sulfolac 80 WG, Sulfolac 85 SC, Sumpor micro 80 WP, Sumpor močivi Tiosam 80 mikro, Sumpor SC-80, Thiovit JET, Kumulus DF, Chromosul 80, Cosavet DF, Brim FLO ( 0,3-0,4%, K-7 dana).

Za zaštitu od lisnih uši koristiti insecticide: Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Dali, Congo (K-14 dana); Chess 50 WG, Karate Zeon (K-3 dana).


Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu graška od pepelnice i lisnih uši koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis