Uočena pojava prašne snijeti na zobi

snjiet2_1306.jpg

Ovo je upozorenje svim poljoprivrednicima koji su posijali vlastito sjeme da pregledaju svoje usjeve. Uporaba sjemena vlastite proizvodnje vrlo često može dovesti do pojave bolesti, koje su se do sada javljale samo sporadično ili su već gotovo zaboravljene.
Radi se o bolesti koja se vrlo lako uočava u usjevu, jer se napadnute metlice pretvaraju u prašnjavu masu, crne boje. Bolest se prenosi sjemenom. Ako se koristi vlastito sjeme koje se tretira i dorađuje na OPG-u uvijek postoji velika sumnja u kvalitetu dorade. Tijekom dorade vlastitog sjemena potrebno je sušiti sjeme mehaničkim miješanjem, pravilno čistiti sjeme uklanjanjem primjesa i sitnih sjemenki, primjereno skladištenje, tretirati i ravnomjerno nanositi  fungicid registriran za tu namjenu. Kao posljedica nepridržavanja sveg navedenog je pojava prašne snijeti kao i nekih drugih gljivičnih oboljenja.

snijet2.jpg  snijet3_1603.jpg

Zakonska regulativa također obavezuje primjenu tretiranog sjemena jer se pojedine bolesti (prašna snijet) ne mogu suzbijati tijekom vegetacije već se isključivo tretiranjem sjemena sprečava njihova pojava. Radi nedovoljnog poznavanja važnosti ove problematike od strane nekih poljoprivrednika ugroženi mogu biti susjedni zdravi usjevi žitarica.
U borbi protiv spomenute bolesti najvažnija i jedina mjera je sjetva deklariranog sjemena.

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
poljoprivredna savjetnica