Održani 9. Dani dr. Rudolfa Steinera

rudolf1_1306.jpg

Osnovni koncept biološko dinamičke poljoprivrede ima jasne fizičke upute, međutim pravi smisao otkrivao se u međusobnom prožimanju mišljenja, osjećaja i volje, koje se manifestiraju u fizičkom. Euritmistica Vera Koppehel, slikovito je podsjetila kako su ljudi danas arhitekti novih socijalnih zajednica, socijalnih stanja i hramova građenih iz ljubavi. Važno je prepoznati kako građevine novog doba nisu fizičke kao hramovi i katedrale iz prošlosti. Gradnja je danas i sam pokret u kojem su važne misli, osjećaji i volja jer misao stvara posljedicu, koja se materijalizira odmah. Kultiviranje vlastite duševnosti važno je za razumijevanje procesa u prirodi, te posljedično i poljoprivredi. Poljoprivreda je više od svih djelatnosti istovremeno usko povezana s prirodnim i kulturnim dobrima, te ljudskim vrijednostima.

rudlof2_1306.jpg

Osnova rada u poljoprivredi je stvaranje humusa i oživljavanje tla. Predavanje Alexa Podolinskog, pionira biološko dinamičke poljoprivrede iz Australije otvorilo je nove mogućnosti kultiviranja tla u smjeru stvaranja humusa i živog tla.

rudolf3.jpg

Svakako je vrijedno podsjetiti “S bilo koje strane, iz bilo kojeg kuta, svi interesi ljudskog života uviru u poljoprivredu” dr. Rudolf Steiner, Poljoprivredni tečaj 1924.

Snježana Pešut-Pilon, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica za
ekološku i integriranu poljoprivredu