Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 12.06.2014.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana, tijekom kojih smo krajem svibnja i prvih dana lipnja zabilježili uglavnom vlažno i nešto svježije razdoblje, a zadnjih 5 dana temperature zraka su uglavnom veće od +30°C. Pritom je i vrlo sparno jer su prosječne dnevne vrijednosti relativne vlage zraka veće od 75 %. Tijekom današnjeg dana još očekujemo vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje, a već tijekom današnjeg popodneva i narednih dana i/ili početkom idućeg tjedna moguće grmljavinsko nevrijeme sa oborinama!

Uvjete za sekundarni razvoj krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) zabilježili smo zadnjeg dana mjeseca svibnja i prvih dana mjeseca lipnja, najviše oborina palo je u popodnevnim satima 3. lipnja o.g., naročito na središnjem dijelu Županije u okolici Čakovca.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina pogodovat će u narednih 60-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), te lokalno karantenske bakterijske paleži (Erwinia)!

Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama birate sredstva koja preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan); Stroby DF (K=35 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*)

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

Od 2012. sezone je prošireno rješenje za primjenu pripravku Nativo WG (300 g/ha) u jabukama i kruškama. Osim poznate djelotvornosti na krastavost i pepelnicu, registriran je za tamnu i smeđu pjegavost plodova (Alternaria, Stemphilium), uz karencu 14 dana.

Izbor fungicida tijekom ljetnog razdoblja određuje spektar djelotvornosti na najvažnije bolesti jabuke, potencijalu bolesti u nasadima, najveći broj dopuštenih primjena tijekom jedne sezone i propisana karenca!

Posljednjih iznadprosječno toplih ali sparnih sezona voćari sve više dojavljuju pojačane štete na plodovima jabuke za koje se prvo posumnjalo da potječu od uzročnika alternarijske pjegavosti (na sorti idared oštećenja plodova pred berbu do 25 %). Pažljivim pregledom su uočene slijedeće negativne promjene: prvo se pojavljuju manje, okruge, sivo-smeđe pjege (najčešće na bočnoj strani ploda jabuke), što je zadnjih godina primijećeno već sredinom kolovoza. Pjege se relativno brzo povećavaju, postaju utonule u središtu, formirajući na taj način "tanjurasto" udubljenje na površini ploda. Na površini se formiraju kružno raspoređena plodonosna tijela uzročnika bolesti u obliku sitnih točkica (acervuli) – što smatramo tipičnim znakom gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.). Najveća je vjerojatnost zaraze uzročnikom ove bolesti sredinom i krajem ljeta! Postotak infekcija je najveći ljeti kada pri optimalnoj temperaturi 26°C zadržavanje vlage na biljnim organima traje bez prekida 60 sati! Plodovi jabuke su osjetljivi na zaraze tijekom svih razvojnih stadija, a posebice krajem sezone – u vrijeme početka dozrijevanja. Pjege se na zaraženim plodovima najbrže razvijaju pri temperaturama 30°C, pa je prije pronalaska učinkovitih fungicida od ove bolesti u svega nekoliko tjedana vrućeg i vlažnog ljetnog vremena stradavao najveći dio uroda jabuka!

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x. Od 2012. sezone moguće je u našoj zemlji tijekom ljeta protiv pepelnice koristiti pripravke kojima je proširena registracija za tu manjenu: npr. Crystal u količini 0,2 lit./ha ili Domark ME u količini 0,6 lit./ha. Pripravak Crystal se smije u integriranoj proizvodnji koristiti tijekom sezone najviše do 4x, a ima propisanu karencu za jabuke 14 dana.

Od prve usmjerene zaštite nasada jabuka protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) je proteklo 14 dana. Prve "crvljive" plodove jabuke na netretiranim smo stablima jabuke u središnjem dijelu Županije pronašli na dan 6. lipnja o.g., a naročito u danima nakon 9. lipnja o.g.!

Zbog naglog porasta dnevnih i noćnih temperatura od 8. lipnja o.g. ponovno bilježimo kritičnu brojnost leptira jabučnog i breskvinog savijača u nasadima jabuke (Cydia pomonella, Cydia molesta) (npr. u zadnja 24 sata u središnjem dijelu županije se ulovilo 16 leptira jabučnog savijača!), a kako su prosječne dnevne temperature zadnjih dana oko 23°C, tijekom naredna 2 dana je potrebno ponovno obaviti njihovo usmjereno suzbijanje.

Prema iskustvima iz ranijih sezona intenzivan let različitih uzročnika crvljivosti plodova očekujemo sve do početka mjeseca rujna! U proteklom je razdoblju zabilježena najveća brojnost breskvina savijača u nasadima jabuke (Cydia molesta). Sredinom lipnja o.g. očekujemo i početak leta druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan* (Lino*, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Nomolt SC (1x, K= 28 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

**klorpirifos- metil u pripravcima Reldan 40 EC i Lino EC dozvole prestale važiti, a krajnji rok za maloprodaju i primjenu zaliha je 1.7. 2014. godine

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Koristiti ih sukladno njihovim uputama i ograničenjima, a izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka , te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na osjetljivim sortama jabuke (elstar, gala, fuji, braeburn i slično). Vrlo visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji dopušteni s ograničenjem slijedeći pripravci (akaricidi): Apollo SC, Nissuron, Demitan SC, Ortus SC, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC i Zoom SC. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti idared).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u vinogradima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

U nasadima krušaka redovito pratiti populaciju i po potrebi poduzeti mjere usmjerenog suzbijanja ljetne populacije kruškine buhe (Psylla pyri). Preporuka o dopuštenim insekticidima protiv ovog nametnika objavljena je za suzbijanje prezimljujuće populacije još 3. travnja o.g. (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Pripravci registrirani u Republici Hrvatskoj za suzbijanje kruškine buhe:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak
Primjena
Regulatori razvoja kukaca
teflubenzuron
Nomolt SC

0,1 %

novoluron
Rimon 10 EC

0,05-0,06 %

Neonikotinoidi
tiametoksam*
Actara WG

0,02 %

Naturaliti
abamektin*
Kraft 18 EC

0,075-0,15 %

Vertimec EC**

0,08 %**

*djelatnim tvarima dodati mineralno ulje 0,25-0,5 % (ali, tada ne miješati neke površinske organske fungicide – npr. dodine, ditianon, kaptan)

**pripravak registriran za suzbijanje crvenog voćnog pauka na jabučastim voćkama, ali istovremeno vrlo učinkovit na kruškinu buhu

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis