Jaka pojava hrđe i na češnjaku

Na lukovičastom povrću hrđe se češće javljaju na češnjaku i poriluku, a manje na ostalim vrstama.

Bolest mogu uzrokovati gljive roda Puccinia spp. Prema podacima iz literature na češnjaku se javlja Puccinia allii.

Simptomi na češnjaku lako se uočavaju i to u vidu narančastih okruglih ili izduženih ispupčenja, sorusa, koji u kasnijim fazama pocrne. Bolest se širi vrlo brzo i izaziva sušenje lista što za posljedicu ima snižavanje prinosa. Spore se prenose vjetrom, kišom i kukcima. Razvoju bolesti pogoduje vlažno vrijeme sa temperaturama zraka koje nisu previsoke.

cesnjak1_1206.jpg  cesnjak2_1206.jpg

 Slika 1. i 2. Uredosorusi na češnjaku Snimila J. Berić

cesnjak_12_6.jpg

Slika 3. Sušenje lista. Snimila J.Berić

Pojava ove bolest češće se javlja na parcelama gdje su tla bogata dušikom, a sa manjim sadržajem kalija. Češća je pojava i u gušćim ili zakorovljenim usjevima gdje se vlaga duže zadržava.

Ne kemijske mjere suzbijanja:

  • odabir sorata koje imaju veći stupanj otpornosti
  • na kraju vegetacije obavezno ukloniti zaražene biljne ostatke
  • voditi računa o gnojidbi (na tlima bogatim dušikom, a nižim sadržajem kalcija infekcije su jače)
  • ne saditi u vlažnim podnebljima i na tlima na kojima se voda duže zadržava

Kemijske  mjere suzbijanja:

Hrđe se ne javljaju svake godine istog intenziteta no u povoljnim uvjetima kakva je ova godina, pokazale su se kao izuzetno opasne. Vrlo brzo se šire i suzbijanje je učinkovito ukoliko se bolest uoči u početnim fazama i odmah se izvrše tretiranja nekim od pripravaka na bazi triazola ovisno o dozvoli.

Na češnjaku za suzbijanje hrđa imaju dozvolu pripravci: FOLICUR EW 250 ,ORRTIVA TOP,  SCORE 250 EC, DIFCOR.

 

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr