Obavijest maslinarima 11.06.2014.

Nastavno na preporuku od 02.06.2014. Na praćenim punktovima i dalje bilježimo let karpofagne generacije maslininog moljca (Prays oleae) ovog tjedna već nižeg intenziteta. Veličina plodića je različita ovisno o lokalitetu, ovisno o sortimentu i ovisno o postotku zametnutih plodova. U najvećem broju nasada veličina plodića dosegla veličinu 3-5 mm premda ima nasada u kojima je plodić još uvijek veličine 1,2-2 mm kao i nasada u kojima veličina plodića prelazi 5 mm. Maslinin moljac preferira odlaganje jaja na plodiće veličine 4-5 mm. Upozoravamo da i dalje lokalno bilježimo sporadično prisustvo maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) stoga  upućujemo na  REDOVITO pregledavanje nasada na prisutnost ovog štetnika VRLO PAŽLJIVIM VIZUALNIM PREGLEDIMA, OTRESANJEM GRANA NA BIJELU PODLOGU  I PROVJERAVANJEM IMA LI NA PLODIĆU UBODA. Maslinari koji u posljednjih nekoliko dana nisu obavili preporučeno tretiranje protiv karpofagne generacije maslinovog moljca upućujemo da to učine što prije. A ovo tretiranje nikako ne bi smjeli preskočiti maslinari koji nisu suzbijali cvjetnu generaciju maslinovog moljca. Također upozoravamo da intenzitet pojave svrdlaša u narednom razdoblju može varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o do tada provedenim mjerama zaštite, ovisno o provedenim mjerama zaštite u prethodnim sezonama. Stoga je, dopuštene mjere zaštite potrebno provesti OVISNO O INTENZITETU POJAVE ŠTETNIKA U POJEDINOM NASADU. Prema potrebi tretiranje ponoviti. Posebnu pozornost treba obratiti u tradicionalnim maslinicima u kojima se ne provode redovne mjere zaštite protiv glavnih štetnika masline te u maslinicima koji se nalaze u neposrednoj blizini zapuštenih i neobrađenih maslinika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis