Važna obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana! 10.06.2014.

Zbog jače pojave plamenjače (Peronospora destructor) na usjevima zimskog luka u regiji već u mjesecu travnju o.g., te od sredine mjeseca svibnja o.g. i na proljetnim usjevima uzgajanim iz lučice, u proteklom svibnju smo početkom, sredinom i krajem mjeseca upućivali upozorenje zbog vrlo rane epidemijske pojave plamenjače u usjevima luka dugog dana uzgajanog izravno iz sjemena!

Nakon što smo od 7. svibnja do 3. lipnja o.g. bilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnije bolesti luka – plamenjače (Peronospora destructor), vremenski uvjeti se u protekla tri dana drastično mijenjaju. Naime, premda je u popodnevnim satima 5. lipnja o.g. u središnjem dijelu Županije bila najavljena obilnija kiša, istu nismo zabilježili, a od proteklog vikenda bilježimo toplotni udar, jer su najviše dnevne temperature zraka od 7. lipnja o.g. veće od +30°C. Isto očekujemo u naredna 3 dana sa vrhuncem topline tijekom sutrašnjeg dana (11. lipnja o.g.) sa vrijednostima većim od +33°C! Već u četvrtak (12.6. 2014.) popodne moguće su nove oborine, a svježije i nestabilno razdoblje najavljuje se narednog vikenda.

Ovisno o jutarnjim temperaturama zraka, bilježimo rosu različitog intenziteta, pa je utakvim uvjetima opasnost od epidemijskog razvoja i velikih šteta od plamenjače luka još vrlo velika.

Ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana ("proljetni luk"), naročito ako se u blizini nalaze usjevi luka kratkog dana ("zimski luk"). Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena trenutno su u vrlo osjetljivom stadiju na zaraze plamenjačom.  

Prema izboru pripravaka navedenih u Tablici 1. preporučujemo nastaviti provođenje redovite mjere zaštite proljetnog luka od plamenjače i drugih štetnih organizama!

U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett i slično)!

Budući u posljednja tri dana najviše dnevne temperature dosežu vrijednosti veće od +30°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka primjerice ima ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana) (vidi Tablicu 1.). U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 50 % očekivanog promjera dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5 kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za suzbijanje bolesti i štetnika u usjevima luka.

Fungicidi
Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača
2,5 kg/ha (3x)
(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)
K=14 dana
Ortiva SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
K=14 dana
Score 250 EC
pjegavost i hrđa
0,5 lit./ha (4x)
K=14 dana
Switch WG
siva plijesan
1 kg/ha (2x)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan

Daconil 720 SC (prodaja/primjena zaliha do 1.7. 2014.)

luk iz lučice – siva plijesan
1,4 lit./ha (6x)
K=14 dana
Fantic-M WG
plamenjača
2-2,5 kg/ha
K=28 dana
Dithane DG Neotec
luk kozjak – plamenjača
 
 
Polyram DF
luk vlasac-hrđa
1,2 kg/ha
K=14 dana
Nativo 75 WG
 
 
 
Signum DF
siva plijesan
1,5 kg/ha
K=21 dan
Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)
 
Galben C
plamenjača
5 kg/ha (2x)
 
Insekticidi
Laser
duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana
Fastac 10 SC
zelena uš, sovice
0,15 lit./ha (2x)
 
Karate Zeon
duhanov trips
 0,16 lit./ha (2x)
 
Rogor 40 EC
duhanov trips
0,5-0,6 lit./ha (2x)
 
Vertimec 018 EC
poriluk – trips
 
 
 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 
 
 

Pripremi za ispis