Obavijest voćarima! 10.06.2014.

Za četvrtak je najavljena kiša, što će omogućiti infekciju jabuka i krušaka fuzikladijem ( Venturia inaequalis). Zbog toga je tijekom srijede ili već utorka potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada kontaktnim pripravcima Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Delan SC 750 ili Polyram DF). U voćnjacima jabuke u kojima problem predstavlja i pepelnica ( Podosphaera leucotricha) potrebno je koristiti pripravke koji djeluju i na nju. Takvi su pripravci Tercel WG, Stroby DF ili Zato plus. Zaražene izboje potrebno je i mehanički odstranjivati.

Ukoliko se ne stigne provesti preventivno tretiranje prije kiše, tretiranje provesti u što kraćem vremnskom periodu nakon kiše i to kombinacijom jednog od preventivnih pripravaka sa jednim od sistemika (Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Indar 5 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E, Punch 10 EW ili Baycor WP 25).

Podsjećamo voćare u integriranoj proizvodnji da se drže ograničenja u vezi maksimalnog broja tretiranja pojedinim pripravcima, kao i ostalih ograničenja navedenih u Tehnološkim smjernicama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, za svako tretiranje voćnjaka potrebno je primijeniti sistemik iz druge kemijske skupine, odnosno, drugačijeg mehanizma djelovanja.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis