Obavijest voćari! 06.06.2014.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

U zaštiti protiv jabučnog savijača upotrijebiti jedan od pripravaka kao Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Reldan, Rely 40 i dr.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne godine.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis