Obavijest vinogradarima! 06.06.2014.

Prije sedam dana smo uputili preporuku za šestu ovogodišnju usmjerenu zaštitu vinograda, pred početak ili početkom cvatnje vinove loze, a istu zbog važnosti ponavljamo! Početkom ovog tjedna neke su vinske sorte već intenzivno cvale (npr. chardonnay, pinot sivi), a neke tek jučerašnjim danom počinju otvaranjem prvih cvjetova (npr. graševina, moslavac bijeli ili šipon, sauvignon).

U mjesecu svibnju o.g. bilježili smo vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje, temperature zraka su bile u rasponu od +2.6°C do +28.5°C, a dominiralo je vlažno i kišovito razdoblje – tako je umjesto očekivanih i prosječnih 59,4 mm na mjernom lokalitetu Trnovčak u proteklom mjesecu zabilježeno 123.2 mm! U prvom tjednu mjeseca lipnja se nastavilo povremeno kišovito vrijeme (zabilježena su 3 kišna dana tijekom kojih je na mjernom lokalitetu Trnovčak izmjereno 16.2 mm), sparno je a temperature su proteklih 5 dana bile u rasponu od +8° do +23°C. U narednim danima očekujemo porast temperatura zraka na vrijednosti od +29° do +32°C.

Primarnu ili prvu zarazu uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježili još 25. travnja o.g. (što je najranije u posljednjih 17 sustavno praćenih sezona), skriveno je razdoblje završilo 6. svibnja o.g., ali prve znakove ove bolesti na lišću ("aktivne" pjega sa fruktifikacijom) pronalazimo u danima nakon 23. svibnja o.g. (na sortama moslavac bijeli ili šipon, pinot sivi, sauvignon i dr.)! Naknadno smo zabilježili čak 5 toplijih kiša, pa je opasnost od pojave plamenjače na lišću i cvjetnim organima vinove loze vrlo velika.

Također, u ranijim smo uputama upozoravali na pojavi plijesni na lišću vinove loze (Botrytis cinerea), naročito nakon hladnih vjetrova (zabilježeno u danima 14. i 15. svibnja o.g.) i "prohladne" kiše koja je naknadno padala u razdoblju od 15.-18. svibnja o.g.!

Naredno vrlo toplo i vrlo sparno razdoblje pogodovat će i epidemijskom širenju pepelnice (Erysiphe necator), naročito u vinogradima u kojima nije kvalitetno suzbijana do početka cvatnje!

Zbog takvih uvjeta smatramo da je opasnost od razvoja najvažnijih biljnih bolesti plamenjače i pepelnice, koje napadaju sve zelene biljne organe vinove loze, vrlo velika!

Prema tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa u našoj su zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) dopušteni s ograničenjima slijedeći kombinirani pripravci: Mikal Flash WG, Mikal Premium F,  Winner WP, Attila WP, Rival WP, Alonso WP, Acrobat MZ, Forum Star DF, Antracol Combi WP, Curzate-F SC, Galben-M, Baldo M, Fantic M, Galben F, Baldo F, Fantic F, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi, Mildicut SC, Pergado F, Pergado MZ, Equation PRO, Verita WG, Profiler WG, Melody Duo WP i Electis WG.

Vrlo sparno i toplo razdoblje pogoduje i prikrivenom razvoju pepelnice (Erysiphe/Uncinula). Stoga svakako u program zaštite vinove loze neposredno prije i/ili tijekom cvatnje vinograda preporučujemo i kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice. U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Uncinula/Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima Quadris* SC, Universalis* SC, Collis SC, Stroby DF, Eclair* WG, Cabrio Top* DF, Vivando SC, Talendo EC, Falcon EC, Domark ME, Tilt EC, Gong EC, Bumper EC, Pallis, Folicur EW, Foliar 250, Mystic EC, Nativo WG, Systhane 12E, Fond 12E, Systhane 24E, Topas 100 EC, Trapez EC, Crystal, Postalon SC, Mystik EC, Flamenco i Punch 10 EW.

*Navedeni su fungicidi registrirani i za suzbijanje plamenjače.

Zbog dobrog postranog utjecaja na sivu plijesan (Botrytis cinerea) pri izboru fungicida tijekom cvatnje u vinogradima (na sortama i položajima gdje se ova bolest ranijih sezona pojavljivala u jačoj mjeri) prednost dati pripravcima protiv plamenjače koji sadrže folpet (npr. Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Winner WP, Attila WP, Rival WP, Alonso WP, Forum Star DF, Curzate-F SC, Galben F, Baldo F, Fantic F, Ridomil Gold Combi, Pergado F), odnosno od pripravaka protiv pepelnice isti učinak daje boskalid (npr. Collis) i trifloksistrobin (npr. Nativo WG).

Ako se na lišću pojavljuju prvi znakovi plamenjače ili peronospore prednost dajemo primjeni fungicida koji sadrže djelatne tvari dimetomorf, cimoksanil, iprovalikarb ili ciazofamid

Protiv pepelnice vinove loze u zaštitama prije i nakon cvatnje prednost dajemo gotovim tvorničkim kombiniranim pripravcima.

Na položajima i vinskim sortama gdje je plijesan ranijih sezona bila dominantan problem moguće je planirati već početkom ili tijekom primjenu specifičnih botriticida.

Preporučujemo kontrolirati zdravstveno stanje vinograda i provoditi redovite mjere zaštite sa razmacima koji ovise o izboru pripravaka a prema iskustvima istraživanja njihove djelotvornosti iznose od 8 do 14 dana.

U samoj cvatnji vinograda izbjegavati primjenu bakarnih pripravaka i sredstva na osnovi sumpora!

Grožđani moljci (Lobesia botrana) su prvom ili prezimljujućom populacijom u proteklom razdoblju zabilježeni u nešto slabom letu nego prosječnih sezona u danima od 22. travnja do 13. svibnja o.g.! Proteklih je dana očitana vrlo niska brojnost njihovih gusjenica, daleko ispod pragova štetnosti. Njihovo suzbijanje prije ili tijekom cvatnje ne preporučujemo!  

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis