Obavijest proizvođačima kukuruza! 03.06.2014.

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze dva do tri lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli potrebno je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikocid , Diconit, Dicopur, Dikopin , DMA 6, Dikopur E, Esteron extra 600 EC; Peak 75 WG ili Casper 55 WG; Starane 250, Tomigan 250 EC, Comet 250, Voro, Pluss, Vega ili Fox, Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon, Dikamba 480 SL, Motikan ,Digal 480 SL, Diphar, Palacid 480 ili Solar 48, Damba 70 SG; Lontrel 300, Lira, Logo 300, Cliophar 300, Boss, Loret , Korgal 300 SL, Lontrax ili Lotus 300 SL, Callam SL; Mustang.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6 listova kukuruza: Motivell, Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Nisoch, Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel, Principal 53,6 WG.

Da bi se proširio spektar djelovanja na širokolisne korove mogu se mješati s herbicidima: Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Basagran super, Cambio, Pardner, Bromotril EC, Piker, Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG, Grizzly, Grid ili Task 64 WG, Učinak Equip OD-a može se popraviti dodavanjem mineralnog ulja (Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje) i proširiti kombiniranjem s Dikocid, Diconit, Pardner, Bromotril EC, Piker.

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-8 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti: Callisto 480 SC, Cambio.

Gotovi kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Elumis, Elumis Peak, Laudis, Task 64 WG, Motivell extra Pack, Principal plus 66,5 WG i dr.

Kako gi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati sredstvo za poboljšanje učinka: Citowet, Sandovit, Dash HC, Trend 90, Herbovit 90, Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Etafix PRO, Break thru.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis