Obavijest proizvođačima jabuka! 03.06.2014.

Tijekom posljednje dekade mjeseca svibnja zabilježili smo porast temperature zraka i veći broja sunčanih dana bez oborina te u tom periodu bilježimo pojačan let i odlaganje jaja jabučnog savijača (Cydia pomonella). Voćarima preporučamo da obave usmjereno suzbijanje navedenog štetnika primjenom nekog od dozvoljenih insekticida (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP i sl.)

Za zaštitu plodova jabuke od infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) preporučamo primjenu preventivnih fungicida navedenih u prethodnoj preporuci uz dodatak fungicida za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucitricha). Zaštitu je potrebno ponoviti nakon ispiranja kišom

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

Porast temperature zraka pogoduje razvoju štetnika te je potrebno redovito pratiti njihovu brojnost i prema potrebi obaviti zaštitu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis