Obavijest voćarima! 30.05.2014.

 U nasadima jabuka i krušaka potrebito je provesti zaštitu od bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis, V. pyrina) koristeći se pri tome preventivnim pripravcima: Captan 80WG, Dithane M-45, Mankozeb, Polyram Df i dr.

Za suzbijanje pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha) koristiti pripravke na osnovi sumpora ili  StrobyWG, Zato 50WG,Tercel, Nativo 75WG koji djeluju na obje bolesti.

Zaražene izboje sa pepelnicom kontinuirano mehanički odstranjivati.

U nasadima šljiva potrebito je izvršiti zaštitu od uzročnika truleži ploda (Monilija fructigena) jednim od pripravaka: Signum, Nativo 75WG, Teldor SC, Switch.

Kontrolirati lisne uši na šljivama i pri suzbijanju koristiti Pirimor 50WG ili Tappeki 500WG.

Evidentirati prskanje.

Prije upotrebe pripravaka obavezno pročitati uputu proizvođača.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis