Obavijest voćarima! 27.05.2014.

Kiša koja je pala tijekom jučerašnjeg danauzrokovala je  infekciju fuzikladijem pa voćare upozoravamo da čim prije obave zaštitu nasada. Za zaštitu jabuka preporučamo primjenu sistemičnih fungicida Score 250 EC, Argo, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP, Mankonor, Crittox MZ 80, Mankokal, Cadillac 80 WP), kaptana (Captan 50, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Kastor) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC* ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi istovremeno suzbijaju i pepelnicu (Podosphaera leucotricha). Uz navedene kemijske mjere zaštite za smanjenje infektivnog potencijala preporuča se i mehaničko odstranjivanje zaraženih izboja.

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka čiji je kritični broj 5 pokretnih pauka po listu.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis