Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 23.05.2014.

U nasadima jabuke i kruške gdje su vidljivi simptomi krastavosti ili fuzikladija tretiranje izvršiti kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida prema prošloj preporuci.

U ostalim nasadima jabuke i kruške savjetujemo provoditi redovite preventivne mjere zaštite protiv krastavosti ili fuzikladija jednim od kontaktnih pripravaka.

Za preventinu zaštitu jabuke preporuka je upotrijebiti jedan od strobilurinskih pripravaka npr. Nativo 75 WG, Tercel, Zato Plus, Stroby WG i sl. osobito u nasadima gdje se u jačoj mjeri javlja pepelnica jabuke.

Vrhove zaražene pepelnicom savjetujemo mehanički odstranjivati.

Od 19. svibnja bilježimo intenzivan let leptira jabučnog savijača.

Protiv jabučnog savijača može se primijeniti jedan od biotehničkih insekticida: Runner 240 SC, Nomolt, Insegar 25 WP, Dimilin SC 48 i sl.

ili početkom sljedećeg tjedna jedan od sljedećih insekticida: Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480, Rely 40, Pirinex 250 ME i sl.

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela! Tretiranje provesti kad pčele ne lete. U trenutku tretiranja u voćnjaku ne smije biti korova u cvatu.

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)!

Redovito voditi evidenciju o tretiranjima!

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis