Obavijest voćarima 21.05.2014.

Proizvođačima breskve i nektarine savjetujemo provesti zaštitu nasada protiv šupljikavosti lista jednim od pripravaka na osnovi kaptana (Captan 50, Captan WP 50, Kastor). Protiv pepelnice breskve može se upotrijebiti jedan od  pripravaka na osnovi sumpora ili Crystal, ili Nativo 75 WG i sl.

U nasadima šljive savjetujemo provesti zaštitu protiv narančaste pjegavosti i šupljikavosti lista pripravkom na osnovi kaptana (Captan 50, Captan WP 50, Merpan 50 WP*, Kastor) ili jednim od pripravaka na osnovi folpeta (Futura 50 WP, Folpan 50 WP*) koji su registrirani protiv narančaste pjegavosti i hrđe šljive.

Provjeriti prisutnost lisnih uši. Protiv lisnih uši po potrebi upotrijebiti Teppeki 500 WG (šljiva, breskva), Pirimor 50 WG (breskva, šljiva), Actara 25 WG (breskva, nektarina), Calypso SC 480 (breskva, marelica, nektarina) ili neki drugi dozvoljeni insekticid. U mladim nasadima breskve prednost dati pripravku Calypso SC 480 zbog postranog djelovanja na breskvinog savijača koji oštečuje mlade izboje.

Prije tretiranja protiv lisnih uši poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)!

Redovito voditi evidenciju o tretiranjima!

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

*Sredstvima je ukinuta registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015. 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis