Obavijest proizvođačima kukuruza 20.05.2014.

U tijeku je sjetva kukuruza. Nakon sadnje, a prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti zemljišni herbicidi kako bi se omogućilo rast kukuruza bez prisutnosti korova.

Da bi se herbicid aktivirao vrlo je važno da je tretirana površina vlažna!

Herbicidi koji suzbijaju jednogodišnje travne i širokolisne korove prije nicanja su: Dual gold 960 EC, Frontier X2, Trophy*, Mondo*, Legionar 84Ec*, Herbotrof*, Lobby*, Alkar*, Guardian AS*, Koban 600, Stomp, Ston, Dost, Pendigan 330 EC, Proponit 840 EC.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju: Radazin TZ-50, Terazin WP 50, Click 50, Callisto SC, Pledge 50 WP, Merlin, Ares 25 EC, Rubin, Racer, Racer 25 CS i dr. Kako bi proširilispektar nauskolisne moguće ih je kombinirati s gore navedenim herbicidima.

Gotove kombinacije pripravaka koje suzbijaju širokolisne i uskolisne korove su: Radazin extra TZ*, Legionar extra*, Guardian textra AS*, Primextra TZ Gold 500 SC, Akris, Camix, Koban T, Lumax i dr.

Herbicidima označeni zvjezdicom * krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 30. lipnj 2014. god.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis