Obavijest vinogradarima! 15.05.2014.

Obzirom na stalne padaline, na tlo koje je natopljeno vodom te onemogućava pravovremenu i pravilnu primjenu pesticida, ima dosta nasada vinove loze gdje se već uočavaju prve uljne pjege odnosno prvi simptomi peronospore vinove loze (Plasmopara viticola).

Stoga treba stalno pratiti i pregledavati nasade!

Tretiranje protiv peronospore obaviti prije kiše jednim od fungicida: Daconil 720 SC, Polyram DF, Dithane M-45, Antracol WG 70, Mankozeb, Pinozeb M-45 i dr.

U uvjetima stalnih oborina i intezivnog porasta mladica bolju zaštitu od bolesti daju sistemično-preventvni pripravci: Mikal flash, Mikal premium F, Winner, Attila i dr.

Velika vlaga i povećanje dnevnih temperatura omogućuju pojavu i razvoj pepelnice (Unicula necator) na vinovoj lozi .

Za suzbijanje pepelnice treba primijeniti pripravke na bazi sumpora: Chromosul, Kossan, Kumulus, Thiovit jet, Stroby WG i dr.

Pripravci Universallis, Cabrio top, Quadris suzbijaju obje bolesti.

Preporučen sredstva primijeniti sukladno uputi proizvođača!

Svako provedeno tretiranje potrebno je evidentirati!

Marijana Milušić dipl.ing.agr
e-mail: Marijana.Milusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis