Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešnja i šljiva! 13.05.2014.

Posljednja uputa za zaštitu koštičavog voća upućena je 25. travnja o.g., odnosno prije 18 dana! U proteklom smo razdoblju u središnjem dijelu županije zabilježili čak 12 kišnih dana tijekom kojih je palo približno 80 mm kiše, a 29. i 30. travnja o.g. na pojedinim je lokalitetima zabilježena i tuča! Prosječne dnevne vrijednosti vlage zraka u spomenutom su razdoblju između 70 i 100 %, a temperature zraka su najvećim dijelom bile između +8° i +20°C.

Ponavljamo da u uvjetima toplog i sparnog, te kišnog razdoblja sa dugotrajnim vlaženjem lišća i vrlo visokom vlagom zraka bilježimo optimalne uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima bresaka i nektarina u razvoju, a na šljivama se osim šupljikavosti u našim uvjetima još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti neke površinske fungicide na osnovi kaptana (npr. Captan WP 50 ili Stoper ili Merpan WP) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Folpet WP 50, Futura 50 WP) (dopuštenje za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankokal, Caiman WP, Crittox MZ 80 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati ili samo koristiti jedan od sustavnih pripravaka, npr. tebukonazol & trifloksistrobin (Nativo WG) (dopuštenje za breskve, nektarine, šljive i trešnje) ili fenbukonazol (Indar EW) (dopuštenje za trešnje, marelice, šljive i breskve) ili boskalid & piraklostrobin (Signum DF) (dopuštenje za koštičave voćke ili primjerice ciprodinil (Chorus WG) (dopuštenje za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva tijekom prve polovice mjeseca svibnja obično bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i fitofagnih stjenica (Calocoris, Lygocoris, Lygus, Nezara, Palomena), pa je prema potrebi navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) (dopuštenje za breskve, nektarine i trešnje) ili imidakloprida (Confidor 200 SL i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine).

Let breskvina savijača (Cydia molesta) je bio intenzivan početkom zadnje dekade mjeseca travnja o.g. i u prvom tjednu svibnja o.g.! Dana 10. svibnja o.g. je u središnjem dijelu županije uhvaćen i prvi leptir breskvina moljca (Anarisa lineatella).

Kako se prva generacija breskvina savijača i moljca često razvija samo u vršnom dijelu mladica, moguća jača oštećenja od prezimljujuće populacija breskvina savijača očekujemo najčešće tijekom svibnja, uglavnom u mladim nasadima gdje se formira uzgojni oblik i volumen krošnje! Moguće je tijekom svibnja u breskvama i nektarinama koristiti pripravak Calypso 480 SC (0,02 %), registriran protiv lisnih uši, a pokazuje i dobro postrano djelovanje protiv breskvina savijača i moljca.

Let prezimljujuće populacija šljivina savijača (Cydia funebrana) je ove sezone nešto slabiji nego prethodnih godina! Vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo da od prve ili prezimljujuće populacija ovog štetnika ne bilježimo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivosti!

Ako se na šljivama pojavljuju lisne uši (Aphidae) moguće ih je također uspješno suzbiti dopuštenim pripravcima na osnovi pirimikarba (Pirimor WG) ili flonikamida (Teppeki 50 WG).

Napomena: U preporukama su odabrane djelatne tvari koje su s ograničenjima dopuštene u integriranoj proizvodnji voća prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Koristiti ih u količinama ili dozama određenim temeljem propisane koncentracije uporabe, a valjanost i ograničenja u registracijama sredstava za zaštitu bilja poljoprivrednici mogu provjeriti u FIS bazi na www.mps.hr. Kod primjene insekticida vrlo opasnih i otrovnih za pčele (npr. imidakloprid) poduzeti sve mjere zaštite korisnih oprašivača (prije primjene obavijestiti pčelare, pokositi cvatući podrast i tretirati u vrijeme kada pčele ne lete).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis