Uputa proizvođačima uljne tikve! 12.05.2014.

Nakon uskršnjih blagdana, odnosno od početka treće dekade mjeseca travnja do početka druge dekade mjeseca svibnja o.g. (odnosno u posljednjih 20-tak dana) na središnjem je dijelu županije zabilježeno 14 kišnih tijekom kojih je palo nešto više od 100 mm oborina. Zbog takvih je uvjeta u tom razdoblju bila otežana sjetva kukuruza i uljne tikve. U narednom tjednu očekujemo vrlo nepovoljne meteorološke uvjete, nove količine oborina, sjeverni vjetar i pad temperature zraka! Usjevi uljne tikve posijani u ranijim rokovima (u prvim danima treće dekade mjeseca travnja o.g.) nicali su krajem prvog tjedna mjeseca svibnja, a kasnije posijani usjevi su u stadiju klijanja i nicanja!

Osnovno suzbijanje korova primjenom zemljišnih herbicida u usjevu uljnih tikva nakon sjetve a prije nicanja je u uvjetima vrlo čestih i obilnih oborina je rizično zbog moguće fitotoksičnosti (naročito na laganijim tlima sa manjim sadržajem humusa) (vidi Tablicu 1. sa priloženim ograničenjima).

Tablica 1. Kemijska sredstva za zaštitu uljnih tikvi od štetnih organizama (većinom temeljem "Naputka za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole pri proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene"):

Pripravak
Štetni organizam
Primjena
Karenca
Fungicidi
Quadris SC
plamenjača, pepelnica
0,75-1,0 lit./ha
K = 3 dana
Topas 100 EC
pepelnica
0,25 lit./ha
K = 21 dan
Previcur Energy
plamenjača
2,0 lit./ha
K = 14 dana
Proplant
plamenjača
1,5-3,0 lit./ha
K = 20 dana
Equation PRO WG
plamenjača
0,5 kg/ha
K = 10 dana
Nativo WG
pepelnica
300 g/ha
K = 3 dana
Ranman SC
plamenjača
0,2 lit./ha
K = 3 dana
Crystal KS
pepelnica
0,02-0,025 %
K = 7 dana
Insekticidi
**Actara WG
lisne uši
0,15-0,2 kg/ha
K = 3 dana
Teppeki WG
llsne uši
0,1 kg/ha
K = 3 dana
Herbicidi
Dual Gold 960 EC
uskolisni korovi
1,25 lit./ha
K = OVP
*Koban 600
uskolisni korovi
2,0 lit./ha
K= OVP
*Stomp Aqua
uskolisni korovi
2,5-3,0 lit./ha
K = OVP
Centium CS
širokolisni korovi
0,15-0,25 lit./ha
K = OVP
Leopard 5 EC
uskolisni korovi
1-1,25 lit./ha
K = 21 dan
Focus ultra EC
uskolisni korovi
1,5 lit./ha
K= 28 dana

*pripravci na osnovi pendimetalina (Stomp) smiju se primjenjivati samo međuredno uz pomoć štitnika, što ukazuje na veliku mogućnost fitotoksičnosti ovih herbicida na uljnu tikvu, a prema iskustvima iz Međimurja isto vrijedi za petoksamid (Koban 600)!

**VAŽNO: Novom Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna primjena voćaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

Pripravak Stomp Aqua CS se koristi nakon sjetve a prije nicanja kulture u količini 3,5 lit./ha protiv jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, ali smo primijenjen sa štitnicima između redova uljne tikve, pa se umjesto njega mogu koristiti selektivniji herbicid Dual Gold 960 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Koban600 EC u količini 2,0 lit./ha. Pripravak Centium CS se koristi nakon sjetve a prije nicanja kulture u količini 0,25 lit./ha protiv jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Nakon nicanja uljnih tikva mogu se protiv travnih korova (npr. protiv kostrve – Echinochloa crus galli) koristiti još pripravci Leopard 5 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Focus Ultra (čitaj fokus ultra) EC u količini 1,5 lit./ha.

Među gljivičnim bolestima najčešće su na uljnim tikvama pepelnica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), fuzarijsko venuće biljaka (Fusarium oxysporum), antraknoza (Glomerella lagenarium) i neke virusne bolesti koje prenose lisne uši! U Međimurju se gotovo svake godine u drugom dijelu vegetacije uljnih tikvi jače razvija pepelnica. Prepoznaje se po pepeljasto-bijeloj prevlaci na gornjoj strani lišća, a jače napadnuto tkivo prijevremeno požuti i suši se. Dominantna je stoga jer meteorološki uvjeti tijekom toplih i sparnih ljetnih dana jako pogoduju razvoju pepelnice (uz optimalne temperature između 20° i 27°C, te prosječnu vlažnost zraka barem 50 %).

Naprotiv, plamenjača tikvenjača se razvija kada u usjevu bilježimo veći broj vlažnih sati, jer je zadržavanje vlage pri optimalnim dnevnim temperaturama 20° do 25°C, uz tople ali vrlo vlažne noći (15° do 20° vlaga zraka barem 6 sati 100 %), neophodno za pojavu prvih simptoma i jači naknadni razvoj bolesti. Plamenjača se prepoznaje na najmlađem lišću gdje se s gornje strane između lisnih žila pojavljuju žute pjege koje naknadno odumiru. Neka istraživanja potvrđuju da samo jedna primjena fungicida neposredno prije nego vriježe "zatvaraju" šire razmake između redova povećava prinos koštica u mjeri da pokriva troškove aplikacije i donosi određeni višak vrijednosti, ali većina proizvođača ne suzbija ove spomenute bolesti uljnih tikvi. Zajedno s fungicidima (vidi Tablicu 1.) mogu se koristiti i folijarna hranjiva s mikro-hranjivima za bolju oplodnju i kvalitetnije sjemenke.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis