Obavijest voćarima! 12.05.2014.

Upozoravamo proizvođače breskve i nektarine, kako nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama pogoduju pojavi i širenje uzročnika bolesti šupljikavosti lista  (Stigmina capophila).

Stoga valja provesti zaštitne mjere s jednim od raspoloživih pripravaka:

STOPER ili CAPTAN 50 ili CAPTAN WP 50.

Isto tako, postoji opasnost za pojavu i širenje uzročnika bolesti kozičavosti lista višnje maraske (Blumeriella jaapi).

Preporučujemo uporabu jednog od pripravaka:

CADILLAC 80 WP ili CHROMODIN S – 65 ili PINOZEB M – 45.

Proizvođače jabuka upućujemo na oprez zbog mogućih infekcija bolesti krastavosti jabuka

 (Venturia inaequalis).

Preporučujemo provedbu zaštitnih mjera čim prije s jednim od pripravaka, koji će suzbiti i bolest pepelnice:

Score 250 EC ili Indar 5 EW ili Difcor.

Navedenom sistemičnom  pripravku, zbog bolje učinkovitosti , valja dodati i jedan od kontaktnih: Mankozeb ili Star 80 ili Captan.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis