Obavijest vinogradarima 09.05.2014.

Od protekle preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 7 dana.

Optimalni uvjeti za razvoj prve primarne zaraze uzročnikom Inkubacijsko razdoblje prve primarne infekcije peronosporom je završilo. peronospore vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježeni su 24. i 25. travnja.

 U nasadima u kojima nije obavljena pravovremena zaštita uočene su prve uljne pjege stoga upozoravamo na  redovito kontroliranje zdravstvenog stanja vinograda!

Tretiranje  protiv spomenute bolesti obaviti prije oborina koje se očekuju početkom narednog tjedna! 

Daconil 720 SC, Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Cadillac 80 WP, Mankozeb, Pinozeb M 45, Antracol WG 70.

U uvijetima intenzivnog porasta i učestalih oborina dugotrajniju zaštitu daju sistemično-preventivni pripravci: Mikal flash, Miklal premium F, Winner, Attila, Rival ili Alonso.

Povišenjem dnevne temperature zraka uz povišenu relativnu vlagu zraka postoji i velika opasnost od pojave i razvoja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

 Za njeno suzbijanje moguća je koristiti pripravke na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kossan, Chromosul, Cosavet DF i dr ili Karathane gold 350 EC, Stroby WG.

Pripravci Universallis, Cabrio Top, Quadris suzbijaju obje navedene gljivične bolesti.

U narednom razdoblju voditi računa o razmacima između tretiranja!

Pratimo let grođžanih moljaca u ovom momentu nije potrebna primjena insekticida.!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).,

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr