Obavijest vinogradarima! 08.05.2014.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je dvanaest dana, a u tom periodu bilježimo intenzivan porast mladica u priobalnom dijelu županije i na otocima.Na svim područjima županije stvoreni su uvjeti  za  infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola ) kao i za prve primarne infekcije uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola),stoga treba paziti i smanjiti razmake u danima između tretiranja.

Preventivnu  zaštitu od crne pjegavosti i peronospore vinove loze u Zagori  i dalje preporučujemo uporabom fungicida: Daconil 720 SC, Antracol WG 70, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb, Cadillak 80 WP, Mankokal ,Polyram DF, Delan 700 WDG ,kojima je potrebno dodati pripravak na osnovi sumpora.

U vinogradima priobalnog dijela i otoka preporučujemo zaštitu sistemično-preventivnim pripravcima na osnovi fosetila :Mikal Flash, Mikal Premium F, Winner, Attila ili Rival.

Protiv pepelnice vinove loze (Uncinula necator) , uporabite pripravke na osnovi sumpora , Karathane Gold 350 EC, ili pripravke Topas,Vivando SC,Talendo EC,Crystal KS.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                        mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis