Obavijest proizvođačima luka ! 07.05.2014.

Velike količine oborina koje su pale proteklih dana i porast temperatura stvorili su uvjete za mogućnost pojave i razvoja bolesti luka. Potrebno je obići usjeve i napraviti pregled te provesti tretiranja ( čim to bude moguće , zbog vlažnosti tla), protiv plamenjače i bolesti koje uzrokuju trulež luka .

Ovakvo vrijeme idealno je za razvoj bolesti koje izazivaju gljivice roda:( Botrytis spp). i to na nadzemnim i podzemnim dijelovima luka te vrste (Sclerotinium spp). Uzročnici truleži luka se mogu pojaviti u bilo kojem razvojnom stadiju luka u polju ili skladištenju – od klijanja i nicanja, formiranja i rasta glavica, u tehnološkoj zriobi. Na terenu je primijećena dosta jaka pojava truleži osobito na češnjaku i jesenskom crvenom luku.

U zaštiti protiv nekih uzročnika truleži, dozvolu imaju pripravci : Daconil 720 SC** (češnjak i poriluk), Switch 62,5 WG, Signum, Folicur EW 250( češnjak).

** Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.7.2014.

 

Jedna od najznačajnijih bolesti na luku je plamenjača ( Peronospora destructor) .Ova bolest se može pojaviti   na češnjaku i poriluku .Bolest se razvija na temperaturama od 3,5-25 °C uz vlažnost zraka od 80% u trajanju od 6 sati.

Napada sve biljne organe no najčešće vidljivi simptomi su na lišću. U početku se javlja samo na djelovnima usjeva no u povoljnim uvjetima ima tendenciju brzog širenja.

 Znakovi ove bolesti najlakše je uočiti u jutarnjim satima na starijem lišću jer se na njima za vlažnih noći formira “prevlaka” sivkastoljubičaste boje. Na mjestu zaraze napadnuti organi gube čvrstoću, lišće se prelomi i visi prema tlu, a dio iznad zaraženog tkiva se osuši.

Na tržištu postoji dosta pripravaka ( tablica 1) , koji su registrirani za suzbijanje ove bolesti. Bolest je najbolje suzbijati prije pojave simptoma ( preventivno) .Kod odabira sredstva vodi računa o razmacima prskanja prema uputama i ograničenja vezana uz karence .Ovim sredstvima potrebno je dodavati sredstva za povećanje prianjanja sredstva ( „ljepila“), radi bolje učinkovitosti. 

Tablica 1.
 
Djelatna tvar
Naziv preparata
Napomena
                                                     Kontaktni djelovanje
 
 
 
 
 
 
 
Bakar
BAKRENI ANTRACOL WP 63*
BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ,
BLAUVIT*
BORDOŠKA JUHA *
BORDOŠKA JUHA 20 WP*
BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA
BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP *
BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20 *
CHAMPION
CHAMPION FLOW SC
CHAMPION WG 50
CUPROCAFFARO 50 WP
CUPROLINE*
PLAVI KAMEN   *
RAME CAFFARO 32 WP
MODRA GALICA
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne za mladi luk
 Bakar +Propineb
BAKRENI ANTRACOL WP 63 *
 
 Mankozeb
DITHANE DG NEOTEC
Češnjak,poriluk,kozjak
Fluazinam
SHIRLAN 500 SC 
 
                                        Translaminarni i sistemični fungicidi
Dimetomorf + mankozeb
ACROBAT MZ WG
 češnjak
Fosetil
ALIETTE FLASH 
 
Benalaksil + bakar
BALDO C *
 
Benalaksil + mankozeb
FANTIC M
 
Benalaksil + bakar
GALBEN C 
 
Azoksistrobin
ORTIVA
Poriluk i češnjak
Azoksistobin
QUADRIS
Kozjak i češnjak
Metalaksil-M i mankozeb
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 
 
češnjak
*Krajnji rok za prodaju i upotrebu sredstava 01.01.2015.
                              
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
 
                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis