Obavijest proizvođačima jabuka 05.05.2014.

Upozoravaju se proizvođači da je počelo polaganje jaja jabučnog savijača (Cydia pomonella) te da u narednim danima naprave suzbijanje prve generacije uporabom jednog od pripravaka: Match 050 EC, Rimon 10 EC, Nomolt, Runner 240 SC.

Protekli tjedan ostvareni su uvjeti za infekcije uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis), a zbog količine oborina koja je na pojedinim lokalitetima veća od 50 mm potrebno je ponoviti zaštitu jednim od pripravaka: Indar 5 EW, Score 250, Difcor, Cros, Scissor EC, Baycor WP 25.

Prilikom odabira pripravka voditi računa o broju primjena tijekom vegetacije kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti.

Zaštitu obaviti oborina prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis