Obavijest ratarima! 30.04.2014.

U fenofazi klasanja i cvatnje pšenice  u kišnim i vlažnim uvijetima dolazi do zaraze klasa gljivicama  iz roda Fusarium (palež klasa). Razvoju bolesti pogoduje duže  kišovito vrijeme tijekom cvatnje, a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda.

Obzirom da već duže vrijeme bilježimo svakodnevne oborine preporučamo provesti tretiranje pšenice  jednim od slijedećih fungicida: Amistar Extra, Duett ultra, Controlan, Caramba, Folicur EW 250, Prosaro 250 EC, …

Navedeni preparati ujedno djeluju i na ostale bolesti pšenice, kao što su. smeđa pjegavost pljevica (Septoria nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.).

Usjeve redovito kontrolirati na prisustvo ličinki crvenog žitnog balca – "leme" (Oulema melanopus), najvažnijeg štetnika strnih žitarica. Kao kritičan broj uzima se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici.

Najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

U slučaju potrebe, primijeniti se mogu slijedeći insekticidi: Fastac 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decide, Karate zeon, Karis, Kaiso, Lambda 5 EC, Lamdex 5 EC, Vantex, Rely 40, Biscaya, Proteus 110 OD i dr.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis