Obavijest voćarima! 29.04.2014.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo ponoviti preventivnu  zaštitu nakon više od 25 l oborina /m² u protekla tri dana, protiv najvažnije bolesti jabuka  čađave krastavosti (Venturia inaequalis), i najave nastavka kišnog perioda. Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog pripravka:

Od sistemika upotrijebiti jedan : Score 250 EC, Cros, Difkor,  Indar 5 EW, Clarinet.

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 50, Star 80 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WDG, Polyram DF,  Ziram 76 WG.

Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje upišite u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis