Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 29.04.2014.

Od posljednje preporuke proteklo je 6 dana i u tom je periodu prevladavalo je nestabilno vrijeme s čestim oborinama što je pogodovalo razvoju uvjeta za infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Od 22. travnja u voćnjacima jabuka pronalazimo simptome krastavosti jabuke na listu s obzirom da je prošao period inkubacije infekcija ostvarenih u prvom tjednu travnja.

Prognostičari i u narednim danima najavljuju slične vremenske uvjete te je vrlo važno provoditi redovite mjere zaštite, a razmak između tretiranja (4-7 dana) prilagoditi količini oborina i porastu lisne mase.

Voćarima preporučamo primjenu sistemičnih fungicida Score 250 EC, Argo, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP**, Mankonor**, Crittox MZ 80**, Mankokal**, Cadillac 80 WP), kaptana (Captan 50, Merpan 50 WP*, Merpan 80 WDG, Kastor) ili ditianona (Delan SC 750*, Delan 500 SC* ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke no zbog njenog vrlo jakog potencijala preporučamo i mehaničko uklanjaje zaraženih izboja.

Još uvijek nismo pronašli prve mine minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella), no njihova će pojava uslijediti u narednim danima te je potrebno redovito pregledavti listove jbuka. Pri pronalasku prvih mina preporučamo primjenu insekticida Boxer 200 SL, Confidor SL 200, Congo, Dali, Kohinor 200 SL, Laser, Mospilan 20 SL, Calypso 480 SC.

* sredstvu je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

** sredstvu je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7.2014.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis