Obavijest voćarima! 28.04.2014.

Upozoravamo proizvođače breskve i nektarine, kako su nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama pogodni za pojavu i širenje uzročnika bolesti šupljikavosti lista

 (Stigmina capophila).

Stoga čim prije valja provesti zaštitne mjere s jednim od raspoloživih pripravaka:

STOPER ili CAPTAN 50 ili CAPTAN WP 50.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis