Obavijest proizvođačima luka 28.04.2014.

Pregledom žutih ploča u usjevima luka utvrđena je jača pojava luke muhe (Delia antiqua). Čim vremenske prilike dozvole potrebno je provesti zaštitu primjenom insekticida Rogor 40 (dimetoat) u dozi 0,5-0,6 l/ha.

Povoljni su uvjeti za razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor). Usjeve je potrebno zaštititi primjenom jednog od fungicida: *Fantic M (krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7.2014., benalaksil; 2-2,5 kg/ha), Galben C, Baldo C (benalaksil, 5 kg/ha); Ridomil gold MZ pepite (metalaksil, 2,5-3 kg/ha); Quadris (azoksistrobin, 1 l/ha), Ortiva (azoksistrobin, 0,8-1 l/ha). 

Jednogodišnje i višegodišnje (slak, osjak, kupina) širokolisne korove u fazi 3-4 razvijena lista luka suzbijaju Lontrel 300 (klopiralid, 0,3-0,4 l/ha, K-70 dana); Starane 250 ili Tomigan 250 EC(fluroksipir ester, 0,5-0,8 l/ha, K-70 dana).

Uskolisnekorove suzbijaju: Fusiladeforte EC (fluazifop-p-butil, 0,8-2,0 l/ha, K- 49 dana) ili *Formula (*- dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 1.05.2015., fluazifop-p –butil, K – 49 dana); Focus ultra (cikloksidim, K-21 dan) ; Agil 100 EC(propakizafop, K-28 dana, ne u mladom luku, 0,8-1,5 l/ha); Select* (dopuštena prodaja i primjena zaliha do 1.1.2015., kletodim, primijeniti uz dodatak Bijelogulja, K- 49 dana, 0,4-1 l/ha)ili Selectsuper(kletodim, K-49 dana, 0,8-2 l/ha).

Navedena sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu luka od štetnika, bolesti i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis