Obavijest maslinarima! 28.04.2014.

Obavještavamo maslinare s područja Istre da  na prognoznim punktovima bilježimo početak leta  prve generacije maslinovog moljca ( Prays oleae ).

Maslinare upućujemo da prate buduće preporuke te da postupe prema njima!

                                                                                         Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis