Obavijest voćarima 25.04.2014.

Upozoravamo proizvođače trešnje i višnje maraske, kako su nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama proteklih dana, pogodovali pojavi i širenju uzročnika bolesti kozičavosti lista (Blumeriella jaapi).

Stoga preporučujemo čim prije provedbu zaštitnih mjera s jednim od pripravaka:

CADILLAC 80 WP ili CHROMODIN S – 65 ili PINOZEB M – 45.

Navedene pripravke smiju rabiti i proizvođači u sustavu integrirane proizvodnje.

Zbog ranih sorata trešnje strogo voditi računa o karenci rabljenog sredstva!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe! 

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr