Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešnja i šljiva 25.04.2014.

Cvatnja bresaka, nektarina, trešnja i šljiva je započela je ove sezone već krajem mjeseca ožujka, što je 20-tak dana kasnije nego prethodne 2013. sezone. U samoj cvatnji ovih koštičavih vrsta nismo bilježili značajnije oborine, pa niti uvjete za razvoj paleži cvjetnih organa i grančica (Monilinia laxa) (izuzetak su kasnije sorte trešnje, npr. regina). Također, niti u vrijeme pupanja i otvaranja pupova bresaka i nektarina nismo zabilježili idealne uvjete za razvoj kovrčavosti lišća (Taphrina deformans), pa ove sezone u našoj regiji nemamo jaču pojavu ove bolesti na slabije zaštićenim nasadima kao primjerice prethodne 2013. (obično simptome kovrčavosti lišća bresaka i nektarina primjećujemo ovih dana samo na vršnom ili terminalnom lišću pojedinih mladica)! U danima 19.-22. travnja o.g. u više smo navrata bilježili povremene i/ili jače oborine (samo u središnjem dijelu županije), pa je uz dugotrajno vlaženje krošnje tih dana padalo između 13 i 25 mm kiše, a temperature su pritom često bile između +10° i +20°C. Ukupno je do jučerašnjeg dana tijekom mjeseca travnja o.g. u Međimurju na mjernim lokalitetima palo od 34,4 mm (Novakovec uz rijeku Muru) do 55,8 mm (Orehovica uz rijeku Dravu). Tijekom jučerašnjeg dana i protekle noći ponovno bilježimo kratkotrajne oborine u količinama svega nekoliko mm, ali meteorolozi tijekom narednih dana najavljuju mogućnost jačih oborina. U uvjetima toplog i sparnog, te povremeno kišnog razdoblja sa dugotrajnim vlaženjem lišća i vrlo visokom vlagom zraka bilježimo optimalne uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima u razvoju, a na šljivama se osim šupljikavosti u našim uvjetima još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti neke površinske fungicide na osnovi kaptana (npr. Captan WP 50 ili Stoper ili Merpan WP) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Folpet WP 50, Futura 50 WP) (dopuštenje za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankokal, Caiman WP, Crittox MZ 80 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati ili samo koristiti jedan od sustavnih pripravaka, npr. tebukonazol & trifloksistrobin (Nativo WG) (dopuštenje za breskva, nektarina, šljiva i trešnja) ili fenbukonazol (Indar EW) (dopuštenje za šljive i breskve) ili boskalid & piraklostrobin (Signum DF) (dopuštenje za koštičave voćke ili primjerice ciprodinil (Chorus WG) (dopuštenje za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva krajem mjeseca travnja i tijekom prve polovice mjeseca svibnja obično bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i fitofagnih stjenica (Calocoris, Lygocoris, Lygus, Nezara, Palomena), pa je navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) (dopuštenje za breskve, nektarine i trešnje) ili imidakloprida (Confidor 200 SL i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine).

Let breskvina savijača (Cydia molesta) je započeo već nakon 20. ožujka o.g., a naročito je bio intenzivan zadnjih dana mjeseca ožujka i prvih dana mjeseca travnja! Posljednjih 10-15 dana ne bilježimo jači let ovog nametnika. Pojavu prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) još nismo zabilježili!

Kako se prva generacija breskvina savijača i moljca često razvija samo u vršnom dijelu mladica, zbog natprosječno toplih noći u razdoblju od 4.-8. travnja o.g. (najniže temperature zraka veće od +10°C) (kada smo bilježili i brojniju aktivnost leptira vrste Cydia molesta), moguća prva oštećenja od prezimljujuće populacija breskvina savijača očekujemo već krajem travnja i početkom svibnja, uglavnom u mladim nasadima gdje se formira uzgojni oblik i volumen krošnje!

Let prezimljujuće populacija šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo nešto kasnije, u danima od 14. do 20. travnja o.g.! No, vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo da od prve ili prezimljujuće populacija ovog štetnika ne bilježimo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivosti!

Ako se na šljivama pojavljuju lisne uši (Aphidae) moguće ih je također uspješno suzbiti dopuštenim pripravcima na osnovi pirimikarba (Pirimor WG) ili flonikamida (Teppeki 50 WG).

Napomena: U preporukama su odabrane djelatne tvari koje su s ograničenjima dopuštene u integriranoj proizvodnji voća prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Koristiti ih u količinama ili dozama određenim temeljem propisane koncentracije uporabe, a valjanost i ograničenja u registracijama sredstava za zaštitu bilja poljoprivrednici mogu provjeriti u FIS bazi na www.mps.hr. Kod primjene insekticida vrlo opasnih i otrovnih za pčele (npr. imidakloprid) poduzeti sve mjere zaštite korisnih oprašivača (prije primjene obavijestiti pčelare, pokositi cvatući podrast i tretirati u vrijeme kada pčele ne lete).

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis