Obavijest ratarima 25.04.2014.

Pregledom polja zasijanih pšenicom utvrđeno je da su rane sorte pšenice u fazi početka klasanja. Bolesti klasa koje se javljaju uzrokuju gljivice iz roda Fusarium i Microdochium. Najjače zaraze gljivicama su u vrijeme cvatnje ako pada kiša.

Čete bolesti na listu koje se javljaju jesu Septoria, Puccinia, Blumeria i Rhynchosporium. Obavještavamo poljoprivrednike da pregledaju usjeve i ovisno o razvojnoj fazi izvrše zaštitu zajedno protiv bolesti klasa jer ovo je najvažnija zaštita pšenice o kojoj ovisi prinos i kakvoća uroda.

Fungicidi dozvoljeni za tu namjenu: Amistar Extra, Prosaro 250 EC, Porto, Shavit 250 EC, Amistar 250SC, Archer max, Sphere 535 SC, Controlan, Respect 250 SC, Opus tam, Duett Ultra SC, Artea Plus EC, Caramba, Gong CH,Zamir, Zino, Tilt 250 EC, Flamenco, Mystic EC, Falcon EC 460, Folicur EW 250,Domark 40 ME i dr.

Također, za one koji nisu izvršili suzbijanje žitnog balca preporuka je izvršiti zaštitu. Odrasli oblik i ličinka na pojedinim parcelama čini štetu izgrizanjem uskih pruga u lišću-vidljive bijele pruge, a najviše štete čine listu zastavičaru važnom za nalijevanje zrna! Suzbijanje se vrši nekim od insekticida: Rely 40, Lino, Reldan, Karate zeon, Karis, Lamdex 5 EC, Lambda 5 EC, Biscaya, Proteus 110 OD, Poleci, Decide, Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis