Obavijest voćarima! 22.04.2014.

U proteklih desetak dana je prevladavalo promjenjivo vrijeme s učestalim oborinama. Zabilježene su nove zaraze uzročnikom krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis) .  Preporučujemo  zaštitu čim to vremenski uvjeti dozvole, primjenom  sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC ili Baycor WP 25 kojisuzbijaju i pepelnicu jabuka. Zbog produženog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja :Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP ili Captan.

 Upozoravamo voćare da obave pregled nasada na prisutnost  crvenog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi obave zaštitu. Nakon cvatnje kritičan  je  broj  2 do 3 pauka po listu. Za suzbijanje preporučujemo akaricide: Demitan SC, Ortus 5 SC, Zoom 11 SC,  Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC. Također je potrebno pratiti populacije lisnih uši, te po potrebi, a nakon završene cvatnje, uporabiti insekticid: Teppeki 500 WG ili  Pirimor 50 WG.Paziti da zaštitu obavljate rano ujutro ili kasno navečer kad pčele ne lete.

Pad temperature zraka i oborine smanjile su aktivnost  jabučnog savijača (Cydia pomonella) ,čiji je ulov registriran već 05.04 ,a to je gotovo dva tjedna ranije nego što je  uobičajeno. Zaštitu nije potrebno obavljati nego i dalje pratiti let.

Porastom temperature zraka očekujemo pojavu odlaganja jaja minera kružnih mina. Za suzbijanje ovog štetnika mogu se primijeniti biotehnički pripravci: Rimon 10 EC, Insegar 25 WP, Nomolt  ili Runner  240 EC. 

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                                                        mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis