Obavijest proizvođačima jagode 18.04.2014.

Kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi cvjetove protiv navedene bolesti (u cvatnji, nakon cvatnje) nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva:

Teldor SC 500 (karenca 4 dana), Switch 62,5 WG (7 dana karenca), Pyrus 400 SC ( 3 dana karenca), Signum ( 3 dana).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis