Obavijest povrtlarima 15.04.2014.

Krumpir se nalazi u fazi početka nicanja.

Za zaštitu oduskolisnihkorova nakon sadnje, a prije nicanja primijeniti jedan od pripravaka: Stomp 330 E, Dost 330, Strong, Plateen WG 41,5.

Za širokolisne korove i neke travne korove prije nicanja koristiti Racer 25 EC, Master 25 EC, Rubin, Sencor WG 70, Tor WG 70, Senior, Senat, Skorpio 70 WG,…

Sencor WG 70, Tor  WG  70, Senior,  Senat, Skorpio 70 WG. Moguće je koristiti pripravke višekratno u smanjenim dozama i nakon nicanja korova.

Učinkovitije suzbijanje širokolisnih korova je u stadiju nicanja 2-3 tjedna nakon sadnje. U kombinaciji primijeniti smanjene doze.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

Proizvođačima kupusa prije presađivanja kupusnjača na otvoreno preporučujemo primjenu herbicida protiv jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova:Devrinol 7 45 FL, Devil  ili Razza uz inkorporaciju na 2-5 cm.

Prije presađivanja protiv jednogodišnjih trava i nekih širokolisnih : Goal, Verton, Galigan 240, Gallus, Stomp 330 E, Dost 330, Strong.

Nakon rasađivanja kupusa Stomp 330 E, Dost 330, Pendigan 330 EC, Strong ili Butisan -S.

Prije presadnje presadnice kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača,brokula) potrebito jezaštititi od štetnika: kupusne muhe(Delia), buhača (Phyllotreta), kupusne brašnene uši (Brevicorae brassicae), stjenica (Eurydema) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci).

Zaštitu presadnica potrebito je izvršiti neposredno pred presadnju potapajući korijen presadnica u otopinu jednog od insekticida: Confodor 200 SL, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Congo, Dali 0,1% otopinu u trajanju od 15 min.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis