Obavijest proizvođačima koštićavog voća 11.04.2014.

Protekla tri dana na području Sisačko-moslavačke županije zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 10 do 18 mm oborina. Prohladno i kišovito vrijeme pogoduje razvoju šupljikavosti lista koštićavog voća. Nakon cvatnje u nasadima breskve, nektarine i šljive preporuča se izvršiti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila. Od pripravaka predlažemo: Captan 50 ili  Captan WP 50)

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis