Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 10.04.2014.

Agroklimatske stanice zabilježile su tijekom 5. i 6. travnja te ponovno 8. i 9. travnja uvjete za infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).

Većina sorata jabuka nazazi se u fazi pune cvatnje pa voćarima preporučamo primijeniti sistemične fungicide s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP, Mankonor, Crittox MZ 80, Mankokal, Cadillac 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke, a kurativno suzbijaju uzročnika krastavosti jabuke ako se primijene 70-96 sati nakon infekcije (ovisno o temperaturi zraka).

Bude li tijekom cvatnje ponovno padala kiša uz temperaturu zraka iznad 18°C jabukama prijeti opasnost širenja bakterijeske paleži (Erwinia amylovora).

Za preventivnu zaštitu (prije kiše) registrirani su bakarni pripravci Cuprablau Z, Kocide DF, Nordox 75 WG, Nordox Super u sniženoj koncentraciji uz mogućnost dodatka pripravka Aliette Flash.

U voćnjacima jabuka počeo je let moljca minera kružnih mina te ja potrebno pratiti odlaganje jaja i krajem cvatnje planirati zaštitu primjenom biotehničkih sredstava.

U nasadima krušaka traje let i odlaganje jaja kruškine buhe, a na nekim smo lokacijama pronašli i prve ličinke. Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Actara 25 WG, Dimilin SC 48, Nomolt, Rimon 10 EC* ili Kraft 18 EC uz dodatak Bijelog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjno je provesti odvojeno uz što veći utrošak vode. Radi zaštite pčela primjena navedenih sredstava dozvoljena je nakon cvatnje kruške.

*sredstvu je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 30.6.2014.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr