Obavijest proizvođačima ozimog ječma, 09.04.2014.

Početkom mjeseca ožujka o.g. (6.3. 2014.) uputili smo preporuku proizvođačima ozimog ječma o potrebi zdravstvenih pregleda usjeva i mogućem ranijem suzbijanju uzročnika bolesti. Nakon što smo tijekom proteklog mjeseca zabilježili iznadprosječno toplo razdoblje sa značajno manje oborina od mnogogodišnjeg prosjeka, od 5. travnja do jutarnjih sati 9. travnja o.g. u više navrata bilježimo manje količine oborina sa dugotrajnijim zadržavanjem vlage na biljnim organima (vidi Tablicu 1.), a takvi uvjeti naročito pogoduju jačem razvoju biljnih bolesti u nezaštićenim usjevima ozimih žitarica. Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom".

Tablica 1. Količina oborina i "aktivnost" senzora vlaženja lišća na nekim lokalitetima u Međimurju od 5. do 9. travnja (do 6.00 sati) 2014. godine:

 
Izmjerene vrijednosti
Lokaliteti
Trnovčak
Belica
Novakovec
Orehovica
D.Pustakovec
Oborina (mm)
24,4
13,8
9,6
16,4
12,6
Vlaženje lišća (min)
2.640
2.745
1.895
5.325
1.550
 

Još krajem jeseni protekle 2013. godine na ozimom ječmu u središnjem dijelu Županije zabilježena je zaraza mrežastom (Pyrenophora terres) i sivom pjegavosti (Rynchosporium secalis). Što se bolesti žitarica javljaju u jačoj mjeri pri mlađim razvojnim stadijima kulture utjecaj na gubitak prinosa je veći. Daljnji razvoj bolesti ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom mjeseca travnja i svibnja o.g.! Stoga ponovno obavještavamo proizvođače ozimog ječma koji još nisu suzbijali uzročnike biljnih bolesti da pregledaju zdravstveno stanje usjeva i po potrebi primijene neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida (vidi Tablicu 2.). Zbog ovogodišnje vrlo rane i jake pojave uzročnika biljnih bolesti na većini će polja zasijanih ozimim žitaricama vjerojatno biti potrebno provesti barem dvije usmjerene zaštite fungicidima.

Tablica 2. Neki pripravci dopušteni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje bolesti ječma (Pyrenophora, Rynchosporium):

 

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (lit./ha)
azoksistrobin
Amistar
0,5-0,8
azoksistrobin & ciprokonazol
Amistar Extra
0,6-0,8
epoksikonazol & karbendazim
Duett, Respect 250 SC
0,8-1,0
epoksikonazol & metiltiofanat
Duett Ultra
0,4-0,6
epoksikonazol & fenpropimorf
Opus Team
1,5
epoksikonazol & krezoksim-metil
Controlan
0,8-1,0
flutriafol
Impact, Takt SC
Impact 25 SC, Superpact SC
1,0
0,5
metkonazol
Caramba SL
1,2-1,5
tebukonazol
Folicur EW 250, Foliar 250, Mystic
0,75-1,0
tebukonazol & spiroksamin & triadimenol
Falcon 460 EC
0,6
tebukonazol & protiokonazol
Prosaro 250 EC
0,75-1,0
tebukonazol & karbendazim
Porto SC
1,5
trifloksistrobin & ciprokonazol
Sphere 535 SC
0,35
prokloraz
Sportak, Mirage 45 EC
1,0
piraklostrobin & epoksikonazol
Opera SE
1,25
 

Na manjim je površinama moguće koristiti pripravak Falcon EC u količini 1 dcl/500 čhv. Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni i topliji meteorološki uvjeti tijekom travnja i mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopiva folijarna gnojiva za prihranu preko lista, vlati i kasnije klasja usjeva. Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Navedeni pripravci imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis