Obavijest voćarima! 08.04.2014.

U nastupajućim danima vikenda prema prognozama  sinoptičara moguća su razdoblja nestabilnog vremena praćenog kišom, koje pogoduje  razvoju i infekcijama gljivicom uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inequalis).

Nasadi jabuka se ovisno o lokalitetu i sortimentu  nalaze u razvojnom stadiju roza balona ili pune cvatnje pa preporučujemo obavljanje zaštite uporabom pripravaka Chorus 75 WG,Indar EW ili Nativo 75 WG (sorte osjetljive na pepelnicu).

Podatci o sredstvima registriranim u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS), koji je dostupan na web adresi http//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12, Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.)

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr