Promocija knjige – Uvod u ekološku poljoprivredu – prof. dr. sc. Ivica Kisić

Uvodnu riječ o knjizi iznio je akademik Franjo Tomić, professor emeritus. Akademik Tomić iznio je i svoje gledanje na stanje u poljoprivredi u Svijetu i u Hrvatskoj te istaknuo da će knjiga „Uvod u ekološku poljoprivredu“ prof. dr. sc. Ivice Kisića biti izvanredna literatura za istoimeni predmet na Agronomskom fakultetu. Pri tome je naveo riječi prof. Mije Kišpatića koji je u Zagrebu, još 1877. izjavio: Moja jedina želja je, da bude ova knjiga na korist učećoj mladeži. Akademik Tomić poželio je da i ova knjiga bude „na korist učećoj mladeži“.

kisic_7_4_1.jpg

 Sveučilišni udžbenik „Uvod u ekološku poljoprivredu“ ima 11 poglavlja u kojima se na 340 stranica govori o temeljnim značajkama poljoprivrede, ekologiji, povijesti razvoja ekološke poljoprivrede u RH i svijetu, permakulturi, gnojivima i gnojidbi u ekološkoj poljoprivredi; suzbijanju biljnih nametnika ekološki prihvatljivim zahvatima; mjestu i ulozi ekološke poljoprivrede u ublažavanju klimatskih promjena; kontroli i označavanju ekoloških proizvoda te ekološkoj poljoprivredi danas u svijetu.
Recenzenti knjige su: dr. sc. Ferdo Bašić, professor emeritus, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Milan Mesić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Maja Manojlović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
Dr. sc. Ferdo Bašić, professor emeritus govorio je o knjizi i radu prof. dr. sc. Ivice Kisića istaknuvši da će knjiga biti korisna i tražena široj čitalačkoj publici, stručnjacima i studentima.
Prof. dr. sc. Tajana Krička, dekanica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozdravila je još jedan uspjeh profesora Agronomskog fakulteta.

kisic1_7_4.jpg

 O liku, radu i djelu prof. dr. sc. Kisića govorio je njegov najbliži kolega, prof. dr. sc. Milan Mesić.
Udžbenik je tiskan u izdanju Grafičkog zavoda Hrvatske tijekom siječnja 2014.

Knjiga se može nabaviti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Više o mogućnosti nabave na tel. 01 23 93 814 ili email: hoppitz@agr.hr.

mr. sc. Marija Ševar,
Rukovoditeljica Odsjeka za ekološku
i integriranu poljoprivredu