Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma! 07.04.2014.

U razdoblju od 3.-10. ožujka o.g. proizvođačima ozime pšenice upućivali smo preporuke za suzbijanje korova i prve zaštite protiv gljivičnih bolesti. Nakon 22. veljače o.g. ponovno smo proteklog vikenda na nekim lokalitetima zabilježili značajnije oborine u količinama većim od 10 mm. 

Premda je tijekom ožujka na većini lokaliteta u Međimurju palo prosječno 4 puta manje oborina od očekivanih prosječnih količina, zbog razlike u najvišim i najnižim dnevnim temperaturama zraka bilježili smo česte jutarnje rose, pa je ukupno mjesečno vlaženje biljnih organa tijekom ožujka trajalo relativno dugo, npr. na lokalitetu Orehovica čak 7.580 minuta! Poznato je da dugotrajno zadržavanje vlage u zimskom i rano-proljetnom su razdoblju pogoduje neobično ranom i vrlo snažnom razvoju gljivičnih bolesti ozimog ječma i pšenice, već tijekom stadija busanja a naročito nakon vlatanja, što je primijećeno i nekih ranijih sezona (npr. 2007. i protekle 2012. godine).

Naročito to vrijedi za usjeve koji rastu na poljima sa povišenom razinom podzemne vode ili se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije, odnosno na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom". Ovim putem ponovno obavještavamo proizvođače ozimih žitarica da je tijekom vlatanja potrebno pregledati zdravstveno stanje usjeva i zaštititi iste od biljnih bolesti. To posebice vrijedi za polja ozimih žitarica gdje ove sezone još nisu korišteni fungicidi.

Nakon što smo početkom ožujka o.g. na ozimoj pšenici, sorata domaćih i stranih selekcija, u središnjem dijelu Županije zabilježili vrlo jaku zaraza žuto-smeđom (Pyrenophora) i smeđom pjegavosti (Septoria), posljednjih se 7-10 dana na netretiranim usjevima jače razvija žitna hrđa (Puccinia spp.)! Meteorolozi u narednom razdoblju najavljuju dnevne temperature u rasponu od +13° do +22°C, ali i nestabilno razdoblje s mogućim novim oborinama sredinom i krajem ovog tjedna! Najavljena toplina i oborine narednih dana pogodovat će porastu ozime pšenice, naročito na poljima gdje su obavljene sve propisane agrotehničke mjere, ali u takvim uvjetima očekujemo i jači razvoj bolesti na nezaštićenim usjevima!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica npr. hrđe (Puccinia), pepelnica (Erysiphe), smeđa pjegavost (Septoria), palež klasića (Fusarium), dok protiv žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora) nema registriranih pripravaka, ali prema stranim i domaćim iskustvima dobru zaštitu protiv ove bolesti pšenice daju slijedeći pripravci: Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Controlan KS, Duett SC, Duett Ultra SC, Respect 250 EC, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Falcon EC 460, Artea 330 EC, Artea Plus EC, Impact-C, Superpact SC i slično. Koristiti propisane količine kemijskih pripravaka.

Na manjim je površinama moguće koristiti pripravak Falcon EC u količini 1 dcl/500 čhv. Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni a topliji meteorološki uvjeti tijekom travnja i mjeseca svibnja omogućuju snažniju epidemiju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma i pšenice, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Utrošiti oko 300 litara škropiva/ha. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva pšenice od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopljiva folijarna gnojiva za završnu prihranu preko lista, vlati, a kasnije i klasja usjeva.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis