Obavijest voćarima! 04.04.2014.

U nasadima jabuka potrebno zaštititi novo izrasle biljne dijelove protiv fuzikladija i pepelnice.

Mogu se primijeniti fungicidi kao što su:

Na bazi  a.t. mankozeb (Pinozeb M-45, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP,Mankozeb i dr.) a.t. ditianona (Delan 700, Delan 500 SC, Delan SC 750)

U zaštiti od pepelnice mogu se mehanički odstranjivati zaraženi izboji ili se mogu  primijeniti pripravci na bazi sumpora ili pripravci kao Stroby i Zato.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučenu dozu i koncentraciju kao i vrijeme primjene te dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetaciju.

Sva primjenjena sredstva upisati u evidencijski list.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis