Obavijest vinogradarima! 04.04.2014.

U nasadima vinove loze nastaviti sa zaštitom prije najavljenih oborina.

Pripravci koji se mogu koristiti u ovoj fazi protiv bolesti fomopsisa su Antracol WG 70, Polyram DF, Dithane M-45 i drugi.

Tamo gdje je proteklih godina bilo problema sa pepelnicom mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom te paziti na preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene. Sve korištene pripravke upisati u evidenciju. Ambalažu zbrinuti na propisani način.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis