Obavijest poljoprivrednicima! 04.04.2014.

U vrijeme sjetve proljetnih ratarskih kultura potrebno je upozoriti ponovo poljoprivredne proizvođače na poštivanje plodoreda a naročito se to odnosi na čest slučaj ponavljanja sjetve kukuruza po kukuruzu pogotovo kod poljoprivrednika koji obrađuju manje površine.

U proteklih 15ak godina se na našim poljima pojavio štetnik kukuruzna zlatica koji je na pojedinim parcelama izazvao i veće štete. No u vrijeme ljeta i pojave polijeganja kukuruza – tzv. «gusjeg vrata» više nema mogućnosti zaštite i štete su velike. Preporuka je još uvijek primijeniti plodored i na taj način smanjiti brojnost ovog opasnog štetnika a time i štete a i njegovo daljnje širenje.

Na poljima gdje se još uvijek nalazi nezaoran kukuruzinac svakako ga ukloniti prije početka leta kukuruznog moljca koji osim kukuruza čini štete i na povrću i voću.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr