Obavijest maslinarima 04.04.2014.

Maslinare upućujemo na pregled mladih i obnavljanih nasada. Lokalno su zamijećene pojave i oštećenja od pipa (Otiorrhynchus spp.). Protiv pipa preporučamo postavljenje lovnih pojaseva koji mogu biti trakasti ljepljivi ili nitasti tekstilni.

Također, lokalno je zamijećena pojava i oštećenja vrhova izboja od jasminovog moljca (Palipita unionalis), ovaj štetnik, iako prisutan i u starim nasadima, posebno štetu pričinjava na mladim nasadima zbog kasnije otežanog i usporenog formiranja uzgojnog oblika. Prilikom pregleda treba obratiti pažnju na dva do tri vršna listića i prisutnost gusjenice između njih.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis