Obavijest voćarima 03.04.2014.

Ovisno o lokalitetu stabla jabuke nalaze se u fazi mišjih uši do pojave ružičastih pupova. Preporučamo izvršiti preventivnu zaštitu prije najavljene kiše, protiv fuzikladija ili krastavosti primjenom preparata  na bazi ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Cadillac 80 WP ili dr.)

Također, ukoliko je prošle godine u nasadima jabuka zabilježena jača pojava pepelnice, moguće je gore navedenim pripravcima dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor micro 80 WP, Sumpor močivi tiosam 80 mikro, Sumpor SC-80, Tekući sumpor, Sulfolac 85 SC.

Obratite pozornost na pojavu prvih primjeraka jabučnog cvjetojeda i na potrebu njegova praćenja. Naročito su ugroženi nasadi u blizini šuma.

Suzbijanje je potrebno ukoliko se trešnjom stabla ulovi 20-30 primjeraka po stablu ili ako se pregledom 100 pupova ustanovi 15 i više cvjetojeda. Pregled vršiti pri temperaturama iznad 10ºC.

Cvjetojed nanosi štete ubodom cvjetnih pupova u koje odlaže jaja gdje se razvijaju ličinke koje ih izjedaju.

Za suzbijanje jabučnog cvjetara registriran je Beta-Baythroid EC 025.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis